Значок «Турист України»


ПОЛОЖЕННЯ

про значок «Турист України»

 

1. Значок «Турист України» запроваджується з метою: Популяризації і пропаганди активного туризму, залучення широких верств населення України до систематичних занять спортивно-оздоровчим туризмом.

2. Навчання туристів основам спортивно-оздоровчого туризму в польових умовах

3. Формування національної свідомості, любові до рідної землі, українського народу та його                   історичного минулого.

2. Нормативні вимоги на значок «Турист України»

До здачі нормативних вимог на значок «Турист України»допускаються особи, що не мають обмежень на заняття фізичною культурою і які досягли 12-річного віку. Такими можуть бути і громадяни інших держав.

Значком «Турист України»нагороджуються туристи, які протягом року брали участь в одному або кількох походах, сумарною тривалістю не менш ніж 5 днів та загальною протяжністю вказаною у таблиці:

 

Спосіб пересування Мінімальна довжина (км)*
Пішки 75
На лижах 75
На човнах (байдарка, пліт, катамаран) 100
Велосипедом 150
Кіньми 150
Мотоциклом 500
Автомобілем 1000

 

Під час здійснення туристських походів влітку учасники повинні провести не менш ніж дві ночівлі в польових умовах.

Маршрути туристських походів повинні передбачати знайомство з історичними і географічними особливостями краю, пам’ятками історії, культури, визначними місцями.

* В умовах гірської місцевості норматив для туристів, які здійснюють похід пішки або на лижах, може бути знижений, але не більш ніж на 15 кілометрів.

3. Порядок нагородження значком «Турист України»

Залік на значок «Турист України»приймається маршрутно-кваліфікаційною комісією або іншою комісією (за наказом керівника туристської організації), яка складається не менш ніж з трьох осіб — одного спортсмена 3 розряду з туризму (або інструктора туризму) і двох значкістів «Турист України»на підставі виконання практичних норм, що підтверджено маршрутними листами, маршрутними книжками, оформленими у встановленому порядку чи довідками про участь в походах, виданими туристськими організаціями або маршрутно-кваліфікаційними комісіями.

Виконання норм на значок «Турист України»комісія засвідчує протоколом.

Крім виконання фізичних нормативів, право на нагородження значком «Турист України»мають особи, що зробили великий внесок у розвиток спортивного туризму в Україні.

Оформлення наказу на вручення значка «Турист України»проводять:

— туристські організації
— навчальні заклади
— колективи фізичної культури підприємств, установ і організацій.

Туристам, які виконали необхідні вимоги і норми або заслужили своєю діяльністю у справі розвитку спортивного туризму, вручаються посвідчення і значки встановленого зразка,

Значок «Турист України»носять на правому боці грудей, нижче державних нагород. Одноосібне право на виготовлення знаку має ТСС України.

Admin

14.03.2018